Sadarbības līgumi debitoru pārraudzībai un parādu atgūšanai

Debitoru pārraudzība:
Ar mainīgu debitoru skaitu
Debitoru pārraudzība:
10 debitori mēnesī
Debitoru pārraudzība:
20 debitori mēnesī
Debitoru pārraudzība:
30 un vairāk debitori mēnesī
Mēneša maksa sākot no 10% no parāda piedziņai nodotās summasMēneša maksa sākot no EUR 380.00*Mēneša maksa sākot no EUR 620.00*Mēneša maksa sākot no EUR 850.00*

*cenas norādītas bez PVN 21%

Slēdzot Sadarbības līgumu par debitoru pārraudzību veicam sekojošas darbības:
• pārraugam debitorus un sekojam saistību izpildes termiņiem;
• sagatavojam pretenzijas par esošajiem parādiem;
• sagatavojam prasības pieteikumus tiesām vai šķīrējtiesām;
• sagatavojam citus dokumentus atkarībā no konkrētās lietas;
• pārstāvam Jūsu uzņēmumu tiesas sēdēs;
•iesniedzam izpildu rakstus izpildei tiesu izpildītājam.

vai zvaniet:

+371 265 25 935